zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Het is leuk, spannend en soms ook eng als je partner zwanger is. Wat staat ons allemaal te wachten, wat gebeurt er precies in die buik, wat voelt zij allemaal, hoe ontwikkelt ons kind zich en kunnen we daar al invloed op uitoefenen? Stuk voor stuk vragen waar aanstaande ouders mee bezig zijn, ook als het een tweede of derde kind betreft.

Een zwangerschap is niet iets wat je er even bij doet. Ondertussen gaat het leven ook gewoon door: werk, sociale contacten en allerlei verplichtingen kunnen je voor een groot deel in beslag nemen.
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding biedt aanstaande ouders de gelegenheid stil te staan bij de zwangerschap en contact te maken met hun ongeboren kind.

Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB)

Gedeelde ervaring

zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een echte ‘familieaangelegenheid’ en vindt daarom niet plaats in een groep. Jij, je zwangere partner en jullie kind staan centraal. Het contact tussen jou en het kind krijgt veel aandacht in de begeleiding. Je partner draagt het kind bij zich en heeft dat contact van nature. Jij kunt alleen via haar lichaam contact maken.

Een goede afstemming en een gezamenlijke voorbereiding op de bevalling maakt de zwangerschap een gedeelde ervaring van jullie drieën. Het is wenselijk om de haptonomische begeleiding te starten tussen de 20ste en de 24ste week van de zwangerschap. Daarna is er iedere drie weken een bijeenkomst. Dit deel van de begeleiding wordt rond de 37ste week afgerond. Ongeveer twee maanden na de

bevalling komen we dan een laatste keer bij elkaar. De inhoud van de begeleiding is globaal vastgesteld, maar er is uiteraard alle ruimte voor jullie eigen wensen, vragen en behoeften.

Inhoud van de haptonomische begeleiding

Bijeenkomst 1: kennismaking
De eerste keer staat in het teken van de kennismaking. We praten over de voorgeschiedenis van de zwangerschap, jullie motivatie voor haptonomische begeleiding en over de inhoud van deze begeleiding. Jullie leren:

Hoe contact kan worden gemaakt met het kind via de buik van je partner;

Voelen hoe het kind ligt en hoe het beweegt.

Bijeenkomst 2: contact vergroten

Tijdens de tweede begeleidingsbijeenkomst creëren we voorwaarden om het contact met de baby te vergroten en hem of haar zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven. Jullie leren:

 • Ruimte te maken in de buikwand om het voor je partner en de baby zo comfortabel mogelijk te maken
 • Hoe jullie kind verplaatst kan worden in de buik.

Bijeenkomst 3: de partner

De derde keer wordt ingezoomd op jouw rol. De geheel eigen positie die jij inneemt wordt verder uitgediept. Jullie leren:

 • Ruimte te maken in het bekken van je partner waardoor het kind meer bewegingsvrijheid krijgt;
 • Vast te stellen hoe zij het kind draagt in haar lichaam en hoe jullie dat kunnen beïnvloeden;
 • Technieken waarmee je partner haar energie tijdens de zwangerschap kan bewaken.

Bijeenkomst 4: omgaan met pijn

In de vierde bijeenkomst staat de rol van de vrouw tijdens de bevalling centraal. We laten haar ervaren hoe ze gewend is met pijn om te gaan. Indien nodig leert zij pijn anders op te vangen. Daarnaast is er aandacht voor jouw rol tijdens de bevalling. Jullie leren:

 • Hoe je partner omgaat met pijn en hoe zij daar anders mee om zou kunnen gaan;
 • Hoe jij haar kan ondersteunen bij de bevalling.

Bijeenkomst 5: de bevalling

De vijfde begeleidingsbijeenkomst staat in het teken van de bevalling zelf.

Jullie leren:

 • Welke houdingen er zijn om de ontsluitingsweeën op te vangen;
 • Wat de voor- en nadelen van de verschillende houdingen zijn en welke praktische consequenties ze hebben;
 • Hoe een normale bevalling verloopt;
 • Technieken om te persen.

Bijeenkomst 6: het leven met een kind

In deze laatste bijeenkomst, die twee à drie maanden na de bevalling plaatsvindt,

bekijken we hoe jullie leven eruit ziet nu de baby er is.

Er is uiteraard veel aandacht voor het verloop van de bevalling en voor de band tussen ouders en kind. Daarnaast leren jullie ook heel praktische zaken, zoals manier om het kind te dragen. Tenslotte komt de vraag aan de orde welke kwaliteiten jullie kind heeft en waarin het gestimuleerd of juist afgeremd kan worden.

Meer