relatiebegeleiding

Hofje van Pauw biedt een relatiebegeleiding aan waarbij de haptonomische principes vermengd worden met de EFT (Emotionally Focused Therapy). In deze vorm van begeleiding richten we ons op hoe het contact en de communicatie verloopt tussen beide partners. Als het niet meer zo lekker loopt in de relatie, raken mensen elkaar minder aan en vermindert de intimiteit.

Het onderlinge contact wordt dan meer onderhouden vanuit het bezig zijn met de taken die er liggen, de organisatie. Hierdoor raken mensen van elkaar verwijderd en is de brug naar elkaar moeizaam te slaan. http://www.eft.nl


Relatiebegeleiding richt zich op de verbetering van de verbale en non-verbale communicatie. Vanuit de EFT worden diverse perspectieven bij elkaar gebracht, zoals de hechtingstheorie, het systemische of interpersoonlijke perspectief en het experimentele of intra persoonlijk perspectief. Er wordt een onpartijdige sfeer gecreëerd waarin beide partners zich vrij voelen om dat wat ze ervaren te kunnen uitspreken.

Er wordt gekeken naar ieders communicatie stijl:

  • wat wordt er gezegd en wat wordt er mee bedoeld
  • wat wordt er niet uitgesproken
  • hoe draagt de lichaamstaal bij aan de duidelijkheid van het gesprek
  • hoe is de onderlinge verbinding
  • hoe ziet de bereikbaarheid tussen de partners eruit
  • Hoe gaat het in zijn werk?

Allereerst hebben we een eerste bijeenkomst waarin we stilstaan bij hoe de relatie ontstaan is, wat de verwachtingen waren bij aanvang van de relatie en hoe dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Waarmee heeft de relatie zich versterkt en

waardoor heeft de relatie zich verzwakt? Welke ontwikkelingen heeft iedere partner voor zichzelf doorgemaakt in het leven? Vervolgens wordt er stilgestaan bij wat er gemist wordt in de relatie en er wordt gekeken naar de visie van de partners ten aan zien van de knelpunten. Uit deze inventarisatie wordt al snel duidelijk wat een ieder inbrengt in de relatie en hoe er met tegenslagen en onenigheden wordt omgegaan.

Waarom kiezen mensen voor een haptotherapeutische relatiebegeleiding? Vaak zijn stellen die bij ons komen al uitgepraat over de knelpunten in hun relatie. Ze voelen zich misverstaan en niet erkent. Het ligt niet aan de inhoud van het gesprek, maar aan de toon en de sfeer; de onderlinge verbinding en bereikbaarheid. Binnen de haptotherapeutische relatiebegeleiding wordt vooral aandacht besteedt aan de non-verbale communicatie. Dit wordt ondersteund met (fysieke) oefeningen.

In relatiebegeleiding gaan wil niet zeggen dat de relatie blijft voortbestaan!

In de haptonomie staat de authenticiteit, de autonomie en de gehechtheid van de mens centraal. De begeleiding helpt mensen dichter bij hun ‘authentieke ik’ te komen. Dit streven we ook na in de relatiebegeleiding. Een mens kan alleen groeien aan de relaties waarin zij verkeert als zij zichzelf mag zijn. Binnen deze context onderzoeken beide partners waar ze kunnen veranderen en waar niet. Dit ontwikkelingsproces zal uiteindelijk bepalen of de relatie door kan groeien.

Meer