ministerie van BZK

Medische interventie diensten ministerie van BZK
Van 2009 t/m 2013 was Hofje van Pauw medeparticipant medische interventie diensten ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nu de aanbesteding is afgelopen kan er incidenteel gebruik gemaakt worden van deze samenwerkingsafspraak.

Dit houdt in dat medewerkers van de ministeries op verwijzing van de bedrijfsarts, maatschappelijk werk of HR medewerker verwezen kunnen worden naar het Hofje van Pauw. Dit kan enkel geschieden nadat de betalende instantie hierover toestemming heeft gegeven.

Door de samenwerking met bedrijfsarts, bedrijfs maatschappelijk werk vindt er een nauwe afstemming plaats. De behandeling wordt snel ingezet waarmee we verder uitval proberen te voorkomen.
De behandeling is kortdurend en over de voortgang wordt schriftelijk verslag gedaan naar betreffende inhoudelijke verwijzer.